Lotte

Vanuit mijn eigen bedrijf Flow werk ik als docent en therapeut vanuit het lichaam in dans, yoga en andere vormen van beweging met bewustzijn.

Daarnaast ben ik mede-oprichter van The Movement Sessions, waar vanuit regelmatig workshops en retreats worden georganiseerd uit liefde en nieuwsgierigheid voor beweging in al zijn facetten.

 

Dans is voor mij een combinatie tussen fysieke bewegingen en innerlijke belevingen. Beweging is voor mij al van jongs af aan belangrijk. Het heeft mij de mogelijkheid gegeven om te ontwikkelen in de persoon die ik nu ben en het geeft me nog steeds de mogelijkheid om mezelf verder te leren kennen en ontdekken.

Dans en beweging zijn voor mij een manier om expressie te geven aan wat er in mijn innerlijke wereld aanwezig is, een manier om contact te maken met mezelf en de ander.

Ik kan er volop van genieten als ik zie hoe mensen bewegingen vanuit een emotie, gevoel of sensatie. Dit is voor mij wat dans is en ik gun iedereen deze ervaring omdat ik zelf heb ervaren hoe het is.

Vanuit deze verbinding met dans ben ik begonnen op de dansacademie in Tilburg en heb ik daarna de keuze gemaakt om me meer te verdiepen in dans- en bewegingstherapie.

Met de ervaring die ik heb en de kennis die ik heb opgedaan tijdens deze opleidingen, workshops en verdiepingen deel ik mijn passie voor dans en beweging via danslessen, workshops en lichaamsgerichte therapie sessies.

From my own company Flow I work as a teacher and therapist from the body in dance, yoga and other forms of movement with consciousness.

I am also co-founder of The Movement Sessions, where workshops and retreats are regularly organized out of love and curiosity for movement in all its facets.

 

To me, dance is a combination between physical movement and experiences within. Movement has been important to me since I was young. It has given me the opportunity to develop into the person I am today, and it still allows me to further get to know and discover myself.

To me, dance and movement are ways to express that which lives inside me, a way to make contact with myself and others.

I truly enjoy it when I see people move using their emotions, impulses or sensations. To me, this is what dance is about and I would like everyone to have the same experience, since I myself have experienced what it’s like.

This connection with dance was the reason for me to go to the dance academy in Tilburg, and after that I decided to specialise more in dance and movement therapy.

Using my experience and the knowledge I have gained during these educations, trainings and workshops, I am grateful to share my passion for dance and movement through dance lessons, workshops and body-oriented therapy sessions.

CV1

CV2