Flow

Flow is ontstaan uit het verlangen om te delen over dans en beweging. Op een natuurlijke manier krijg je de mogelijkheid om contact te maken met jouw lichaam, met de persoon die jij bent.

In de lessen en workshops die ik aanbied krijg je de mogelijkheid om jouw innerlijke belevingen te kunnen uiten door middel van actief gebruik te maken van het lichaam.

Bewust worden van lichamelijke aanwezigheden en mogelijkheden, het gebruik van adem als ondersteuning voor de bewegingen, grenzen onderzoeken, verbindingen laten voelen in het lichaam en innerlijke sensaties, gevoelens en emoties de ruimte geven om te kunnen zijn.

Op verschillende manieren leer je jezelf meer kennen en krijg je de ruimte om te verdiepen in wie jij bent als persoon.

Flow originated from the desire to share experiences in dance and movement. You will be able to connect with your body in a natural way, and with the person you truly are.

In the lessons and workshops I offer, you will be able to express your inner experiences by actively using your body.

Becoming conscious of physical presences and possibilities, the use of breathing to support movements, testing your limits, letting you feel connections in the body and giving inner sensations, impulses and emotions the room to exist.

You will get to know yourself in various ways and you’ll have the opportunity to discover who you are as a person.