Teaching

Het verlangen om te delen over dans en beweging is mijn drijfveer voor mijn lesgeven. Mijn doel is om een ruimte te creëren waar je de mogelijkheid krijgt om op een natuurlijke manier contact te maken met je lichaam en adem, en met de persoon die je werkelijk bent.

In de lessen en workshops die ik aanbied krijg je de mogelijkheid om jouw innerlijke belevingen te kunnen uiten door middel van actief gebruik te maken van het lichaam.

Bewust worden van lichamelijke aanwezigheden en mogelijkheden, het gebruik van adem als ondersteuning voor de bewegingen, grenzen onderzoeken, verbindingen laten voelen in het lichaam en innerlijke sensaties, gevoelens en emoties de ruimte geven om te kunnen zijn.

Op verschillende manieren leer je jezelf meer kennen en krijg je de ruimte om te verdiepen in wie jij bent als persoon.

 

Check the Agenda for upcoming events & weekly classes

The desire to share about dance and movement is what drives my teaching. My goal is to create a space where you get the opportunity to connect with your body and breath in a natural way, and with the person you truly are.

In the lessons and workshops I offer, you will be able to express your inner experiences by actively using your body.

Becoming conscious of physical presences and possibilities, the use of breathing to support movements, testing your limits, letting you feel connections in the body and giving inner sensations, impulses and emotions the room to exist.

You will get to know yourself in various ways and you’ll have the opportunity to discover who you are as a person.