The Movement Choir

The Movement Choir

‘The Movement Choir richt zich op bewustzijn en zelfexpressie in het huidige moment. Waar versnelling om ons heen aanwezig is, zal meer de vertraging spreken in een organisch geheel waarin de dansers elkaar inspireren tot nieuwe inzichten, verbindingen en samenwerking.’

The Movement Choir is een choreografie vorm waar een grote groep mensen aan mee kan doen en waar omstaanders worden uitgenodigd om mee te bewegen in de vertraging van de groep en op deze manier onderdeel te zijn van het geheel.

https://youtu.be/RYzE8-D0D2Y