Therapy Sessions

Vanuit mijn eigen ervaring met danstherapie en het afronden van de opleiding dans- en bewegingstherapie, bied ik ook danstherapeutische sessies aan.

Loop je fysiek en/of mentaal tegen problemen aan en ben je geïnteresseerd om hier verandering in te brengen?

Met danstherapie is jouw lichaam het vertrekpunt van een onderzoek in bewustwording. Vanuit deze bewustwording is het mogelijk om een veranderingsproces op gang te brengen wat er toe kan leiden dat fysieke en/of mentale problemen verholpen kunnen worden.

Meer informatie over danstherapie

Kosten
Per danstherapeutische sessie van 75 minuten zijn de kosten €60,- excl. BTW. Hier kan, op aanvraag, per sessie een factuur van gemaakt worden. Een intakegesprek kost €30,- excl. BTW.

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Danstherapie (NVDAT). Deze vereniging is onderdeel van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Dit kan de mogelijkheid geven dat jouw zorgverzekeraar de sessie (deels) kan vergoeden.

Meer informatie over NVDAT

Mijn werkgebied is voornamelijk in Utrecht (stad). Maar ook in en rondom Vollenhove (Overijssel) ben ik bereid om samen een traject aan te gaan.

Voor vragen of informatie kun je mailen naar:
info@lottewillemsma.com

Using my own experiences with dance therapy and the knowledge I gained in my dance movement therapy training, I also offer dance therapy sessions.

Are you facing physical and/or mental problems and are you looking to change your situation?

In dance therapy, your body is where you start your quest for conscience. Using this awareness, it’s possible to evoke a change process, which can be harnessed to solve physical and/or mental problems.

More information on dance therapy

Costs
A dance therapy session of 75 minutes costs €60,- excluding VAT. This can be invoiced per session, on demand. An intake costs €30,- excl. VAT.

I am a member of the Dutch Dance Therapy Association. This organisation forms part of the Federation of Therapeutic Professions (FVB). Because of this, your health insurance company might (partially) reimburse you for the sessions.

More information on NVDAT

My working area is mainly Utrecht (the city). But I am also willing to do projects in and around Vollenhove (Overijssel).

If you have any questions or need more information, feel free to send an email to:
info@lottewillemsma.com