Therapy

Vanuit mijn eigen ervaring met lichaamsgerichte therapie heb ik zelf ervaren wat de helende werking hiervan kan zijn. Na diverse opleidingen in Dans- en Bewegingstherapie, EMDR en Somatic Experiencing zet ik mijn kennis en ervaring in om therapeutische processen te begeleiden.

Hierbij ben ik mij steeds meer aan het verdiepen en specialiseren op het gebied van trauma en het loslaten van spanningen die we met ons mee dragen.

Loop je fysiek en/of mentaal tegen problemen aan en ben je geïnteresseerd om hier verandering in te brengen?

Met de focus op lichaamsgericht therapie is jouw lichaam het vertrekpunt van een onderzoek in bewustwording. Vanuit deze bewustwording is het mogelijk om een veranderingsproces op gang te brengen wat er toe kan leiden dat fysieke en/of mentale problemen verholpen kunnen worden.

Meer informatie over:

Danstherapie
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
Somatic Experiencing

Kosten

Per sessie van 75 minuten zijn de kosten €70,- excl. BTW. Hier kan, op aanvraag, per sessie een factuur van gemaakt worden. Een intakegesprek kost €35,- excl. BTW (21%)

Mijn werkgebied is voornamelijk in Utrecht (stad).

Voor vragen of informatie kun je mailen naar:
info@lottewillemsma.com

From my own experience with body-oriented therapy I have experienced for myself what the healing effect of this can be. After various training courses in Dance and Movement Therapy, EMDR and Somatic Experiencing, I use my knowledge and experience to guide therapeutic processes.

I am increasingly deepening and specializing in the field of trauma and releasing tensions that we carry with us.

Are you facing physical and/or mental problems and are you looking to change your situation?

In body-oriented therapy, your body is where you start your quest for conscience. Using this awareness, it’s possible to evoke a change process, which can be harnessed to solve physical and/or mental problems.


More information on
Dance Therapy
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Somatic Experiencing

Costs

A therapy session of 75 minutes costs €70,- excluding VAT. This can be invoiced per session, on demand. An intake costs €35,- excl. VAT (21%)

My working area is mainly Utrecht (the city)

If you have any questions or need more information, feel free to send an email to:
info@lottewillemsma.com