Workshops

SUMMER DANCE INTENSIVE
door Eline Karstens en Lotte Willemsma

‘We gaan veel bewegen, samenwerken, voelen en maken.’

De Summer Dance Intensive is een 3-daags programma waarbij je elke ochtend een les krijg met de focus op moderne/ hedendaagse dans. We bieden een toegankelijke stijl waar veel bewustzijn, expressie en verplaatsing naar voren komen. In deze les zullen we aandacht besteden aan het opwarmen van het lichaam, we zullen technieken aanleren en aan de slag gaan met bewegingsfrases. In de middag gaan we vervolgens aan de slag met dit materiaal om samen een choreografie te maken.

Op de laatste dag van deze 3-daagse zal er een performance plaatsvinden van het gemaakte materiaal, waarbij iedereen welkom is om te komen kijken.

Wie zijn wij?
Eline is afgestudeerd als dansdocent aan de Theaterschool in Amsterdam. Ze werkt op dit moment o.a. als docent dans op de afdeling educatie bij het Nederlands Dans Theater, De Dansers, Tweetakt Festival en was programmeur dans bij Café Theater Festival.

Lotte is begonnen op de Fontys Dansacademie in Tilburg en is vervolgens afgestudeerd als danstherapeut in België. Ze is op dit moment voornamelijk aan het werk als dansdocent op verschillende dansscholen en is als danstherapeut verbonden aan het interdisciplinaire coachatelier Butterfly Factory.

Naast dit werk zijn beide veel aan de slag als dansdocent op verschillende scholen, staan af en toe zelf als danseres op het podium en choreograferen (amateur) dansstukken.
Deze zomer bundelen ze deze krachten door de Summer Dance Intensive aan te bieden.

Je hoeft geen ervaring te hebben om mee te doen aan deze intensive, wees welkom.
De workshop gaat door bij minimaal 8 deelnemers.

Voor wie: geïnteresseerden vanaf 16 jaar
Wanneer: 6 , 7, 8 juli 2017
Tijd: elke dag van 10:30 – 12:00 | 12:30 – 14:00 uur
(op de laatste dag zal er een eindperformance zijn om 14:15 uur)
Kosten: 140 euro
Waar: Everard Meijsterlaan 1B, Utrecht
(in de theaterzaal van Het Wilde Westen in de Cereolfabriek)

 

MOVING BODIES
door Loes Schaap en Lotte Willemsma

Loes en Lotte hebben elkaar ontmoet tijdens de dansopleiding in Tilburg, waarna beide een eigen richting zijn ingeslagen: Loes is Mime (bewegingstheater) gaan studeren in Amsterdam en Lotte is Danstherapie gaan studeren in België.

Nu beide zijn afgestudeerd is er nog steeds de gezamenlijke passie voor beweging, waarbij bewustzijn van de eigengemaakte bewegingen centraal staat.
Vanuit de passie en kennis die ze hebben opgedaan tijdens deze opleidingen is het neerzetten van deze workshop ontstaan.

In deze workshop gaan we op zoek naar jouw mogelijkheden van het lichaam. We nemen je mee op reis onder leiding van verschillende ritmes en melodieën.
Voor je het weet beweeg je in een flow waarbij al je lichaamsdelen gestimuleerd worden om mee te doen.

Je hoeft geen ervaring te hebben om mee te doen met deze workshop, wees welkom.
De workshop gaat door bij minimaal 8 deelnemers.

De tijdsduur van de workshop is 2 uur en de kosten zijn €20,- per persoon.


BODY RHYTHM
door Lotte Willemsma

In de workshop Body Rhythm die ik bied vanuit Flow gaan we in op het exploreren en integreren van bewegingen, om deze vervolgens te vertalen naar jouw bewegingsritme.

De workshop is toegankelijk, geeft aandacht aan expressie en geeft ruimte om te onderzoeken wat beweging voor jou kan betekenen. We werken veel met adem, flow en gronding.

Bewustzijn is een thema waar we veel mee gaan werken in verschillende facetten.  De focus in de workshop ligt op het contact maken met jouw en lichaam en jouw bewegingsritme.

De workshop biedt de mogelijkheid om te onderzoeken wie jij als persoon bent, wat voor bewegingen jij maakt en hoe jij jezelf hierin kan ontwikkelen. Je krijgt de mogelijkheid om je emoties, gevoelens en sensaties te uiten door actief gebruikt te maken van je lichaam, waardoor dans ontstaat. In de workshop is er ondersteuning in het exploreren en toevoegen van bewegingen aan jouw lichaam.

Je hoeft geen ervaring te hebben om mee te doen met deze workshop, wees welkom.
De workshop gaat door bij minimaal 8 deelnemers.

De tijdsduur van de workshop is 1,5 uur en de kosten zijn €15,- per persoon.

——————————————————————————————–

Ben je geïnteresseerd in één van deze workshops/intensive en wil je graag een keer mee doen? Stuur dan een mail naar info@lottewillemsma.com met hierin een vermelding van de datum, tijd en naam van de workshop/intensive waar je interesse in hebt.

De aanmelding is compleet als je een bevestigingsmail hebt ontvangen en het bedrag van de desbetreffende workshop/intensive hebt gestort op bankrekeningnummer: NL33RABO0308076699 t.n.v. L. Willemsma, Flow. Met als omschrijving: naam van de workshop + je naam + de datum en locatie.

Kijk in de AGENDA voor de planning en locaties van de workshops.

SUMMER DANCE INTENSIVE
by Eline Karstens and Lotte Willemsma

‘There will be plenty of movement, teamwork, experiences and creation.’

The Summer Dance Intensive is a 3-day programme during which you will receive an instruction every morning, focused on modern/contemporary dance. We offer an accessible style where awareness, expression and movement are key points. During this instruction, we will focus on warming up the body, we will learn new techniques and we will practice phrases of movement. In the afternoon, we will use this material to develop a choreography together.


On the last day of this 3-day programme, a performance based on the choreography will take place, where all spectators are welcome.

Who are we?
Eline is a certified dance instructor at the Theatre School in Amsterdam. She currently works as a dance instructor in the education department of Nederlands Dans Theater, De Dansers, Tweetakt Festival and was a dance programmer at Café Theater Festival.

Lotte started at the Fontys Dansacademie in Tilburg and then graduated as a dance therapist in Belgium. She currently mainly works as a dance instructor in various dance schools and is a dance therapist in the interdisciplinary coaching workshop Butterfly Factory.

In addition to these activities, both Eline and Lotte work as dance instructors in various schools, they even perform as dancers themselves now and then, and they choreograph (amateur) dance performances.
This summer they’ll join forces by offering you the Summer Dance Intensive.


No prior experience is required to participate in this intensive, anyone is welcome.
The workshop requires a minimum of 8 participants to continue.

For whom: anyone who’s interested and above age 16
When:  6, 7, 8 July 2017
Time:  every day from 10.30 – 12.00 (10.30 AM – 12 PM) | 12.30 – 14.00 (12.30 PM – 02.00 PM)
(on the last day there will be a final performance at 14.15 / 2.15 PM)
Cost: 140 euros
Where: Everard Meijsterlaan 1B, Utrecht
(in the Het Wilde Westen theatre hall in the Cereolfabriek)


MOVING BODIES
by Loes Schaap and Lotte Willemsma

Loes and Lotte met at the dance academy in Tilburg. After graduating, both went their separate ways: Loes went to study Mime (movement theatre) in Amsterdam and Lotte went on to study Dance Therapy in Belgium.

Both got their degree and still have a common passion for movement, where being conscious of the motions they make is a central theme.
The creation of this workshop is birthed by the passion and knowledge they have acquired during these trainings.

During this workshop, we will explore the possibilities your body has to offer. We take you on a journey, guided by various rhythms and melodies.
Before you know it, you move in a flow where all parts of your body are stimulated to participate.

No prior experience is required to participate in this workshop, anyone is welcome.
The workshop requires a minimum of 8 participants to continue.

The workshop takes 2 hours and costs €20,- per person.


BODY RHYTHM

by Lotte Willemsma

In the Body Rhythm workshop which I offer through Flow, we explore and integrate movements, to convert these into your ‘body rhythm’, the rhythm with which you move.

The workshop is accessible, pays close attention to expression and gives participants the room to find out what movement can mean to them. We work a lot with breathing, flow and grounding.

Consciousness is a recurring theme, with which we will work in different aspects. During the workshop, we focus on connecting with your body and your body rhythm.

The workshop enables you to find out who you are as a person, to explore the way you move and how you can further develop yourself this way. You’ll get the opportunity to express your emotions, impulses and sensations by actively using your body, and dance will be the result. The workshop offers support in exploring the movements of your body and adding new ones.

No prior experience is required to participate in this workshop, anyone is welcome.
The workshop requires a minimum of 8 participants to continue.

The workshop takes 2 hours and costs €20,- per person.

——————————————————————————————–

Are you interested in this workshop/intensive and would you like to participate? Then send an email to info@lottewillemsma.com including the date, time and name of the workshop you’re interested in.

The application is complete as soon as you’ve received a confirmation email and have transferred the money of the concerned workshop/intensive to the bank account number NL33RABO0308076699 attn. L. Willemsma, Flow.  With the description: name of the workshop + your name + the date and location.

Browse the AGENDA to find the schedule and the locations of the workshops.